Na stronę zapraszamy po zakończeniu prac nad jej ostatecznym kształtem.


Adamowicz-Architekt, ul. Dekerta 14/7, 87-100 Toruń

tel. kom.: 605 368 917


Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem możliwości technicznych podłączenia linii stacjonarnych

w nowej siedzibie Firmy dotychczasowe numery fax: 56 622 52 02 oraz tel.: 56 66 16 003 przestają być aktualne.